Terapeutka Embrace

Elżbieta Rozalia Staroń

Nazywam się Ela Rozalia

Witam serdecznie i jestem tutaj, bo wierzę w Ciebie,a to dlatego, że Ja wierzę w siebie. I to działa.

Kiedy obserwujemy życie, kiedy słuchamy własnego ciała to często okazuje się, że nasz umysł chce jednego a nasze ciało i nasze uczucia wyrażają zupełnie coś innego. I to zupełnie normalne.

Pomogę Ci zrozumieć dlaczego tak jest, jeśli wciąż się z tym borykasz.
W osiągnięciu tego uczucia szczęścia, lekkości w życiu, spontaniczności często przeszkadza nam lęk. To uczucie, że nie zasługujemy na miłość, że nie zasługujemy na spełnienie, czyli na to wszystko co miałoby nam dać poczucie bezpieczeństwa.
Ale pamiętaj droga, która prowadzi do miłości, do tego wszystkiego czego Ci dziś, brakuje jest już w Tobie. Tak to wszystko jest już w Tobie.

Ale tylko wtedy, kiedy będziesz mieć ochotę wstawić się, ściągnąć czapkę i uchylić czoła ku sobie. Kiedy zaakceptujesz siebie, kiedy pokochasz siebie, wtedy będziesz gotów przyjąć SIEBIE do swojego serducha a później przyjąć każdą inną miłość z zewnątrz. Taka jest kolej. Wszystko jest już Tobie.
Uśmiechnij się do życia a ono uśmiechnie się do Ciebie i wskaże Ci drogę. Od czegoś trzeba zacząć.
I każdy uśmiech na twej buzi zbliża Cię do tej drogi.

 

Terapia Embrace®

Więc i Ja uśmiecham się już dziś do Ciebie.
Uśmiechnij się, jeśli tylko masz ochotę .
Bądź zmianą, którą chcesz dostrzec w świecie,
a wszystko dookoła się zmieni i twe serce rozweseli 🙏❤️
Zapraszam na spotkanie ze mną.

Z miłością
Ela

Jak zapisać się na TERAPIĘ EMBRACE®

Krok 1

Umów termin spotkania

Jeżeli jesteś gotowy na sesję EMBRACE® to zapraszam do kontaktu, aby ustalić termin spotkania. 

Napisz do mnie

elzbietamarkowicz1979@gmail.com

w

Zadzwoń

( +44) 07 975 789 266

Krok 2

Zapłać za sesję

Poniżej znajduje się link do strony, na której możesz zakupić sesję Embrace®.

  • Możesz zakupić pojedynczą sesję,
  • lub zakupić pakiet sesji czyli wielokrotność 7 sesji. Przy zakupie 7 sesji – jedna sesja gratis czyli dostaniesz 8 sesji.

Po zakupieniu sesji prześlij na mój email elzbietamarkowicz1979@gmail.com potwierdzenie zapłaty.

Krok 3

Przyjdź na sesję

W zależności od tego, jak się umówiłeś na sesje:

  • dostaniesz link do sesji na ZOOMIE,
  • zaproszenie do pokoju na messengera lub na skype,
  • lub adres gabinetu, jeżeli jest to spotkanie osobiste.

Teraz wystarczy pojawić się na spotkaniu i zrobić krok ku zmianie.

My name is Ela Rozalia.

I welcome you warmly, and I am here because I believe in you, and that is because I believe in myself. And that is how it works.

When we observe life, when we listen to our own bodies, we often find that our minds seek one thing, and our bodies and our feelings seek another. And that is completely normal.

I will help you understand why that is, if you are still struggling. In the reaching of the feeling of happiness, lightness in life, spontaneity often oversteps fear. That feeling, that we do not deserve love, that we do not deserve fulfilment, are everything that brings us the feeling of safety.

But remember, the journey which leads you to love, to everything you desire, is something that you already have in you.

Only then, when you want to put yourself in, take off your hat, lift your head up to yourself… When you will accept yourself, love yourself… you will be ready to embrace YOURSELF to your heart, and then embrace the love on the outside. That is the order. You already have it all in yourself.

Smile to life and it will smile back and show you the way. You have to start somewhere. And every smile on your face, brings you closer to the road.

 

So, I smile at you today.

Smile back if you want to.

Be the change you want to see in the world, and everything around you will change and your heart will be joyful.

I welcome you to meet with me.

With Love,

Ela

How to sign up for
the EMBRACE® THERAPY session

Step 1

Make an appointment

If you are ready for the EMBRACE® session, please contact me to arrange an appointment.

Napisz do mnie

elzbietamarkowicz1979@gmail.com

Write me an email:

elzbietamarkowicz1979@gmail.com

w

Call

( +44) 07 975 789 266

Step 2

Pay for the session

Below you can find a link to a page where you can purchase an Embrace® session.

  • You can purchase a single session,
  • purchase a multiple of 7 sessions (when you buy 7 sessions – one session is free, i.e. you will get 8 sessions).

Please send a payment confirmation
to my email  elzbietamarkowicz1979@gmail.com
once you buy the session .

Step 3

Come to the session

Depending on how you arranged the sessions:

  • you will get a link to the session on ZOOM or Skype
  • if it’s a personal appointment you will receive the office address.

 

Terapia Embrace®

Umów się na sesję Embrace ®

Jeśli jesteś gotowy na zmianę i czujesz, że jestem odpowiednią osobą,
aby towarzyszyć Ci w Twoim procesie rozwojowym,
zapraszam Cię, umów się na rozmowę.
Umów się ze mną na spotkanie.