Terapeutka Embrace

Joanna Szkop

Nazywam się Asia Szkop

Witaj kochanie,

Jestem pasjonatką życia i naszego pięknego, boskiego umysłu, kreatora rzeczywistości której doświadczamy. Jestem Terapeutą Praktykiem autorskiej Metody Zmiany Perspektywy Embrace Therapy Dagmary Szymańskiej.
Z radością oddaje się pełni która oferuje mi życie, kocham ludzi, jestem miłośniczka zwierząt,  uwielbiam kreować, tworzyć i przebywać na łonie natury.

 Zanim trafiłam na Dagmarę i Embrace Therapy ® można powiedzieć, że straciłam już nadzieję  na to, jakakolwiek terapia lub ktokolwiek będzie mi w stanie pomóc  zrozumieć sens tego co mi się przytrafia.  Dziś mogę śmiało powiedzieć, że Embrace Therapy ® , jest narzędziem pracy z podświadomościom, w którą wierzę i którą czuje całą sobą. Ta wiara i zaufanie do tego pięknego procesu jest spowodowane moim własnym doświadczeniem, jako klienta oraz moją własną praktyką terapeutyczna, która rozpoczęła się w październiku 2020.

Terapia Embrace®

Towarzyszenie innym w ich własnych procesach jest czymś co czuje i chcę kontynuować. Uczestnictwo w pierwszej edycji Akademii Embrace, a wcześniej w obu kursach Dagmary, wyposażyło mnie w niezbędną wiedzę i umiejętności zdobyte podczas praktyk, tak bym mogła i Tobie towarzyszyć w procesie.

Jeśli czujesz gotowość aby zajrzeć do źródła, odkryć to co jeszcze zakryte, nieuświadomione, poczuć lekkość i uwolnić się od ciężaru negatywnych emocji, zapraszam Cię na sesje indywidualna Embrace Therapy ®

Jak zapisać się na TERAPIĘ EMBRACE®

Krok 1

Umów termin spotkania

Jeżeli jesteś gotowy na sesję EMBRACE® to zapraszam do kontaktu, aby ustalić termin spotkania. 

w

Zadzwoń do mnie

+48 576 410 484

Napisz do mnie

szkopjoanna@gmail.com

Napisz do mnie na messengera

Krok 2

Zapłać za sesję

Poniżej znajduje się link do strony, na której możesz zakupić sesję Embrace®.

 • Możesz zakupić pojedynczą sesję
 • lub zakupić wielokrotność 7 sesji
  (przy zakupie 7 sesji – jedna sesję gratis czyli dostaniesz 8 sesji).

Po zakupieniu sesji prześlij na mój e-mail  szkopjoanna@gmail.com potwierdzenie zapłaty.

Krok 3

Przyjdź na sesję

W zależności od tego, jak się umówiłeś na sesje:

 • dostaniesz link do sesji na ZOOMIE,
 • zaproszenie do pokoju na messengera lub na skype,
 • lub adres gabinetu, jeżeli jest to spotkanie osobiste.

Teraz wystarczy pojawić się na spotkaniu i  zrobić krok ku zmianie.

Hello Dear,

I’m passionate about life and our beautiful godly mind – the creator of reality that we experience, therapist of Embrace Therapy® – the Method of Changing the Perspective created by Dagmara Szymańska. I’m happily immensing in abundance that life has to offer, I love people and animals, I’m keen on creation of all sorts and feel the most at home when I’m surrounded by nature.

Before I met Dagmara and got to know Embrace Therapy®, you could possibly say I have practically lost hope that anyone or anything will be able to help me understand the sense of what keeps on happening to me. Today I can say with all confidence that Embrace Therapy® is a way of working with our subconscious mind in which I believe in firmly and which I feel with my whole self. This faith and trust towards this subtle and beautiful process is caused by my own experience as a client as well as my own therapeutic practice which has started in October 2020.

Accompanying others in the process is something that I feel deeply and I intend to continue on . Participation in the first edition of Embrace Academy and in two of Dagmara’s online courses has equipped me with necessary knowledge and experience gained whilst practicing, so that I could accompany you  in the process. If you’re ready to look into the source of those things who are still hidden from the daylight, deep in your subconscious, to feel lightness and set free from the burden of negative emotions, I invite you to an individual  Embrace Therapy® session with me.

How to sign up for
the EMBRACE® THERAPY session

Step 1

Make an appointment

If you are ready for the EMBRACE® session, please contact me to arrange an appointment.

w

Call me

+48 576 410 484

Write me an email:

szkopjoanna@gmail.com

Make an appointment Messenger

Step 2

Pay for the session

Below you can find a link to a page where you can purchase an Embrace® session.

 • You can purchase a single session,
 • purchase a multiple of 7 sessions (when you buy 7 sessions – one session is free, i.e. you will get 8 sessions).

Please send a payment confirmation to my email szkopjoanna@gmail.com once you buy the session .

Step 3

Come to the session

Depending on how you arranged the sessions:

 • you will get a link to the session on ZOOM or Skype
 • if it’s a personal appointment you will receive the office address.

 

Terapia Embrace®

Umów się na sesję Embrace ®

Jeśli jesteś gotowy na zmianę i czujesz, że jestem odpowiednią osobą,
aby towarzyszyć Ci w Twoim procesie rozwojowym,
zapraszam Cię, umów się na rozmowę.
Umów się ze mną na spotkanie.

e-mail: szkopjoanna@gmail.com

telefon: +48 576 410 484