Embrace Therapy®

„Prawda nie boli.
Boli odpadanie iluzji”

– Dagmara Szymańska

Embrace Therapy®

– metoda, zbadana naukowo

Podobnie jak Terapia Zachowań – RTZ (Rational Behavior Therapy – RBT), czy Terapia Skoncentrowana na Rozwiązanich – TSR (Solution Focused Brief Therapy – SFBT) bazuje na szybkich efektach terapeutycznych.

Embrace Therapy® to podejście coachingowo – terapeutyczne, które skupia się na rozwoju SAMOŚWIADOMOŚCI klienta, która prowadzi wręcz do natychmiastowej zmiany PERCEPCJI EMOCJONALNEJ danego problemu czy trudnej syutacji, a także do jego wewnętrznej TRANSCENDENCJI i emocjonalnej wolności wobec tego, co nazywa problemem.

Zmiana perspektywy i emocjonalna wolność od trudnego wspomnienia sprawia, że klient bardzo szybko wraca do świadomości „ja-dorosły„, co oznacza klarowność i jasność dojrzałego umysłu. W tym samym czasie wprost proporcjonalnie, „znikają” roszczenia, oczekiwania czy ból związany z wydawałoby się nierozwiązywalnymi potrzebami pochodzącymi z „ja-dziecko” czy też z „ja-rodzic„. Poniżej dowiesz się czym jest Embrace Therapy®, jaka jest filozofia tej terapii, a także czym skupia się Coach Terapeutyczny podczas spotkań i jak takie spotkania wyglądają, ale najpierw zapraszam do zapoznania się z wnioskami wysnuli badający metodą Embrace Therapy® urządzeniem do NeuroBioFeedback’u. Badanie zostało przeprowadzone w  lipcu 2022 roku

Co znaczy Embrace Therapy®

Coaching Terapeutyczny Embrace Therapy®, nazywany jest też TERAPIĄ OBJĘCIA WEWNĘTRZNEGO DZIECKA.

Skupia się głównie na poszerzaniu samoświadomości w obrębie nieuświadomionych części JA („ja-dziecko” oraz „ja-rodzic”), po to, aby stać się w pełni świadomymi i odpowiedzialnymi za własne stany emocjonalne, a tym samym za podejmowane decyzje, które w życiu codziennym rodzą pewne konsekwencje.

Odpowiedzialność ta jest wynikiem wzrostu samoświadomości w obrębie JA-dosrosły, czyli bez emocjonalnego wpływu wynikającego z nieuświadomionych potrzeb Wewnętrznego Dziecka (ja-dziecko), czy też Wewnętrznego Krytyka (ja-rodzic).

W procesie coachingu terapeutycznego metodą Embrace Therapy® transcndencja ta zachodzi dzięki tzw. „Wyższemu Ja”, które umysł postrzega jako ŚWIADOMOŚĆ, INTUICJĘ, ABSOLUT, BEZWARUNKOWĄ MIŁOŚĆ, czy też BOGA.

Dzięki czemu to klient, sam staje się odpowiedzialnym ekspertem wobec problemu z jakim zgłosił się do procesu coachingowego lub terapeutycznego.

Celem Embrace Therapy® nie jest „odrabiania lekcji” za klienta, czy „głaskanie po głowie”,  ani nie jest pozbawianie go „w magiczny sposób” jego problemów. Celem nadrzędnym metody jest uświadomienie klientowi JEGO WŁASNEJ SPRAWCZOŚCI. Dzieje się to poprzez poszezrenie samoświadomości względem tego, co do tej pory skrzętnie ukrywane przez podświadomość klienta i przechowywane w ja-dziecko lub ja-rodzic.

Embrace Therapy® skupia się zatem na wykorzystaniu pełnego potencjału osoby i jej zasobów w taki sposób, aby klient nie uzależniał się od Coacha , a żeby sam nauczył się swojej sprawczości w codziennym życiu.

Coaching Terapeutyczny Embrace Therapy® ma charakter krótkoterminowy, co w praktyce oznacza, że problem z jakim zgłasza się klient można rozwiązać wręcz natychmiastowo.

W tym podejściu to klient jest tym, który dokonuje wenętrznej transformacji i transcendencji tego co do tej pory uważał za trudne, czy bolesne.

Coach Terapeutyczy  Embrace Therapy®  pomaga zidentyfikować klientowi źródło jego problemu, wskazać na to co działa, oraz to co nie działała, pomaga ustalić schematy rodzinne, które zaprogramowały klienta na takie czy inne reakcje emocjonalne i sposób postrzegania siebie i rzeczywistosci. Inaczej mówiąc wskazuje na pewne analogie w życiu klienta i wchodzi z nim w proces.

Wartości w Embrace Therapy®

Podejście w Terapii Objęcia Wewnętrznego Dziecka opiera się na PRAWDZIE I SZCZEROŚCI ZE SOBĄ. Ze swoim „Wyższym Ja” czy z czymś, co często nazywamy Sumieniem, Świadomością, Nadświadomością czy też Bogiem.

„Prawda nie boli. Boli odpadanie iluzji” 

– jak mówi Dagmara Szymańska

Ta jedna podstawowa zasada wskazuje na LUSTRO jakim jest dla każdego z nas – nasza rzeczywistość.

Umysł uwielbia iluzję i żeby nie być gołosłowną, podam Ci dość mocny przykład:

Gdy nastoletnie dziecko nie radzi sobie z emocjami w wyniku poczucia „inności” (np. seksualnej), dochodzi u niego do zamrożenia emocjonalnego w mechaniźmie samo-ochrony przed bólem jaki powoduje STRACH (o to co powiedzą inni, przed odrzuceniem przez rodzinę czy otoczenie, a w konsekwencji strach przed samotnością, przed krytyką i społecznym linczem i brakiem wsparcia), POCZUCIE WINY (z powodu poczucia zawiedzenia oczekiwań np. rodziców), WSTYD (z powodu wyśmiania, braku akceptacji). Zamrożenie na poziomie emocji MUSI jednak być przez umysł gdzieś „zbalansowane”, aby uniknąć eksplozji. Nastolatek zaczyna sięgać po ostre narzędzia i się ciąć, aby PARADOKSALNIE mieć dostęp do EMOCJI choćby bólu.

Czy wiesz jakie neuroprzekaźniki uwalniają się wtedy w jego mózgu?

Są to ENDORFINY!!!!

„Endorfiny działają na receptory opiatowe w mózgu, aby potęgować uczucie przyjemności oraz dobre samopoczucie, a także ograniczać odczuwanie bólu i doświadczanego dyskomfortu. Endorfiny pomagają funkcjonować, gdy jesteśmy kontuzjowani lub zestresowani”. (Wikipedia) 

Jednak pętla się zamyka, gdyż młody człowiek nie radząc sobie z prawdziwym źródłem cierpienia jakim jest strach, poczucie winy i wstyd, szuka rozwiązania np. w samookaleczaniu lub też sięga po substancje odużające i tworzy się zamknięte koło.

Czy widzisz teraz iluzję w jaką umysł chce wierzyć?

Z poziomu PODŚWIADOMEGO umysłu, jest mu łatwiej zadziałać tak, aby zmusić nas do masochistycznych i destrukcyjnych zachowań i sprawić, abyśmy uwierzyli, że TO JEST DLA NAS DOBRE, niż SPOTKAĆ SIĘ Z PRAWDĄ W 4 OCZY!.

Należy pamiętać, że tak samo widmo niewyobrażalnego bólu, przed którym rzekomo umysł nas chroni w tym przypadku, czyli nie doktnięcie głebokiej rany, jest tak samo iluzją, jak ta pozorna przyjemność z samookaleczania.

Oczywiście na początku nie wydaje się to być ani łatwe, ani proste, jednak Embrace Therapy® dość łatwo radzi sobie z wszelką iluzją umysłu.

Podstawowe założenia w Embrace Therapy®

 • Klient chce rozwijać się DLA SAMEGO SIEBIE;
 • Klient zdaje sobie sprawę, że Embrace Therapy® służy POGŁĘBIENIU SAMOŚWIADOMOŚCI, co prowadzi do SAMOUZDRAWIANIA wewnętrznych ran na poziomie emocji, a nie jest precesem leczenia jego zaburzeń psychicznych (schizofrenia, mania), zaburzeń nastroju (depresja) czy zaburzeń lękowych (nerwica, fobia) – diagnowowanych np. przez lekarza psychiatrę wg klasyfikacji  DSM-V czy ICD – 10;
 • Kierunek spotkań wyznacza nie sam problem, a SUBIEKTYWNY STAN EMOCJONALNY klienta;
 • Klient zdaje sobie sprawę, że za jego stan emocjonalny jest ODPOWIEDZIALNY ON SAM, a dzięki procesowi Embrace Therapy® wzmacnia tą odpowiedzialność oraz sprawczość w kontakcie ze swoimi emocjami, Wewnętrznym Dzieckiem, a także ciałem;
 • MAGICZNA RÓŻDŻKA” to konsekwentne działanie Klienta na rzecz samorozwoju, entuzjazm w odkrywaniu zakrytego oraz pozytywne nastawienie do terapii;
 • MAŁE KROKI wywołują DUŻE ZMIANY, jednak tu potrzebne jest porzucenie oczekiwań i weryfikacja prawdziwej intencji Klienta;
 • Zmiana „DLA KOGOŚ” zawsze kończy się fiaskiem;
 • Klient jest EKSPERTEM od swojego życia, ale przecież chirurg nie przeprowadzi sam na sobie operacji, dlatego czasami potrzebuje jednak wsparcia. Zwrócenie się o pomoc coachingową jest pierwszym, bardzo ważnym krokiem w procesie samouzdrawiania;
 • Problemy to BOGACTWO WIEDZY na temat nieskutecznych wysiłków jakie pokonuje Klient wobec określonej trudności, dzięki czemu dużo łatwiej zwrócić się ku nowej perspektywie postrzegania na problemu;
 • W procesie  Embrace Therapy®  Klient zachowuje dużą INTYMNOŚĆ, gdyż nie trzeba znać szczegółów dotyczących trudności, aby znaleźć rozwiązanie i aby doszło do zmiany perspektywy, uwolnienia trudnych emocji i transcendecnji;
 • Klienci otrzymują wskazówki jak SAMODZIELNIE korzystać z metody, dzięki temu stają się dla siebie „COACHAMI„;
 • Istnieje wiele sposobów SPOJRZENIA na tą samą sytuację, jednak pamiętaj, że żaden nie jest bardziej właściwy niż inne. Dlatego nie każdy jest gotowy na to samo (na tą samą terapię, na te same procesy, na tych samych ludzi).

Dla kogo jest Embrace Therapy®

Embrace Therapy®  jest dla każdego, kto jest GOTOWY na „nie owijanie w bawełnę”, czy na „nie obchodzenie się z poblemem jak z jajkiem”. Embrace Therapy® jest coachingiem terapeutycznym krótkoterminowym, w których ważny jest czas i rezultat.

Embrace Therapy® prowadzona przez Coacha Terapeutycznego nie ma zastowowania u osób ze zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami osobowościowymi, zaburzeniami nastroju czy zaburzeniami lękowymi, chyba, że Coach Terapeutyczny ma również kwalifikacje Psychoterapeuty i uzna, że będzie to dla klienta najlepsza metoda do pracy psychoterapeutycznej. 

Należy jednak pamiętać, że u osób z zaburzeniami np. osobowości, lekowymi czy nastroju, bardzo trudno jest chcieć wziać pełną odpowiedzialność za swój stan emocjonalny. Takie osoby często również są leczeni farmakologicznie, co ma duży wpływ na rozwój samoświadomości. 

Dlatego Embrace Therapy® jest przede wszystkim dedykowana rozwojowi samoświadomości osób zdrowych, które mierzą się z przeszłymi, obecnymi czy wyobrażonymi na przyszłosć trudnościami emocjonalnymi lub ranami z dzieciństwa i które są gotowe, aby wyjść z ROLI OFIARY, RATOWNIKA, MAŁEJ DZIEWCZYNKI, ZOSI SAMOSI, PERFEKCJONISTKI.

Jeśli klient ma wątpliwości czy jego stan zdrowia psychicznego wykracza poza społecznie przyjętą normę, należy zgłosić się na test diagnozy, który może przeprowadzić JEDYNIE psycholog lub psychiatra.

WAŻNE!

Role społecznie nie są tożsame z zaburzeniami takimi jak zaburzenie anankastyczne (nadmierna perfekcyjność) z rolą perfekcjonistki, czy rola ofiary w zaburzeniu z pogranicza (borderline).

Embrace Therapy® jest stosowane w różnych dziedzinach, takich jak terapia par, przy czym praca odbywa się oddzielnie,  rodzinna, indywidualna.

Embrace Therapy® NIE STOSUJE SIĘ w pracy z dziećmi i młodzieżą PONIŻEJ 18 roku życia, gdyż poniżej tej granicy uważa się, iż osobowość nie jest jeszcze w pełni ukształtowana. Zatem nie ma w pełni ukształotowanego odniesienia do ja-dorosły.

Embrace Therapy®  można wykorzystać również w sytuacjach kryzysowych w sesjach jednorazowych.

Co to znaczy, że Embrace Therapy® jest procesem krótko-terminowym

Czas trwania procesu Embrace Therapy® zwykle zakłada pracę procesową między 4 a 12 sesji. Każda z sesji trwa 90 minut.  

Ilość sesji zależy od możliwości klienta w osiągnieciu celu terapii.

Najczęściej wybieraną liczbą sesji jest 6-8. 

Pojedyncze sesje, praktykowane głównie u klienta w kryzysie,  działają trochę jak „pogotowie ratunkowe” , ale także przynoszą zamierzony efekt. Nie mówimy wówczas o terapii jako o procesie, a o doraźnej pomocy.

Po jednej sesji klient ma dużą szansę na pozbycie się dyskomfortu emocjonalnego związanego z jakąś konkretną sytuacją, ale istnieje małe prawdopodobieństwo, że będzie w stanie samodzielnie realizować proces samozdrowienia emocjonalnego i samoświadomości w nurcie Embrace Therapy®.

W przypadku procesu (minimum 4 sesje) spotkanie zaczyna się od wywiadu, czyli od ustalenia powodu, dla którego klient zgłasza się na podróż w głąb siebie. Płatność dokonana na firmowe konto Coacha Teraputycznego  jest jednoznaczna  z zawarciem kontraktu coachingowego, w którym oprócz ilości sesji terapeuta zapewnia klienta o poufności i o tajemnicy zawodowej. Na pierwszym spotkaniu określane są także kolejne terminy sesji.

Coach Terapeutyczny i klient przechodzą na „TY”, aby nie generować w umyśle klienta dystansu jaki tworzą formalne relacje. Taka forma kontaktu nie narusza wspólnego szacunku czy nie tworzy spoufalania się. Buduje natomiast zdrową relację przewodnictwa w podróży klienta na równych zasadach. „Wiem więcej” nie oznacza, że jestem od Ciebie ważniejsza.

Coach Terapeutyczny podczas wywiadu zapyta klienta „Z czym przychodzisz?” , „z czym się zgłaszasz”. Zapyta także o relacje z rodzicami i innymi członkami rodziny z okresu dzieciństwa i tego obecnego. Nie ma potrzeby opowiadania o swoim życiu w innym kontekście niż tym, który jest powiazany z trudną emocjonalnie sytuacją.

 Praca metodą Embrace Therapy® zaczyna się wtedy od drugiej sesji.

Kim jest Coach Terapeutyczny Embrace Therapy® 

Coachem Terapeutycznym w nurcie Embrace Therapy® zostaje się po 2 latach nauki w Europejskiej Szkole Embrace Therapy®, po odbytej superwizji oraz po pozytywnie zdanym egzaminie końcowym i uzyskanej akredytacji przez PTTOWD. 

 Coach Terapeutyczny Embrace Therapy® nie pracuje z osobami z diagnozą zaburzeń np. osobowości (anankastyczna, borderline, narcystyczna, istrioniczna, schizotypowa, maniakalna), lękowych (fobie, nerwice), nastroju (depresja). Z klientami z diagnozą zaburzeń może, pracować  jedynie Psycholog, Psychoteraputa, Psychiatra. Jeśli  Coach Terapeutyczny Embrace Therapy® jednocześnie posiada powyższe kwalifikacje, to może podjać się takiej pracy na własną odpowiedzialność.

Coach Terapeutyczny w nurcie Embrace Therapy®, skupia się na wysłuchaniu klienta, jego potrzeb oraz dynamiki schematów jakie wyniósł z rodzinnego domu.  Oboje koncentrują się w swojej pracy na wydobyciu „kanapki emocjonalnej”, czyli zestawu emocji, które towarzyszą sytuacji, z którą Klient zgłasza się na sesję.

Coach Terapeutyczny Embrace Therapy® nie ocenia, nie doradza, a jedynie wskazuje na większy obraz zjawiska danej sytuacji klienta.

W pracy z parami tylko pierwsze i ostatnie spotkanie jest wspólne z parą, natomiast proces Embrace Therapy® jest prowadzona oddzielnie. Każda z osób pracuje nad swoimi problemami, ranami, schematami i emocjami.

 W procesie tym nie dąży się postawienia diagnozy i zdefiniowania stanu lub zaburzenia. Dąży się natomiast do poszerzenia samoświadomości klienta i tego, aby samodzielnie spojrzał na swoją trudną sytuację z nowej, dojrzałej, neutralnej emocjonalnie perspektywy. 

Embrace Therapy® jest prowadzona według ustandaryzowanego przez autorkę – schematu, jednak Coachowie Terapeutyczni Embrace Therapy® mogą się od siebie różnić tym co różni od siebie ludzi. Z jednym Coachem Embrace Therapy® klient poczuje rezonans, empatię, sympatię, a z innym może mieć wrażenie mniejszego feelingu. Jednak każdy Coach Terapeutyczny Embrace Therapy® stosuje dokładnie takie samo narzędzie, jeśli pracuje metodą ET®.

Może się tak zdarzyć, że Coach Terapeutyczny ET® będzie równocześnie psychoterapeutą, coachem, trenerem innych metod lub technik pracy z drugim człowiekiem. Coach Terapeutyczny ET® ma wówczas obowiazek poinformowania o tym klienta, który zgłosił się na sesję Embrace Therapy®. W takim przypadku to Coach Terapeutyczny ET® po pierwszej sesji, która zadedykowana jest wywiadowi, decyduje wraz z klientem jakimi narzędziemi będzie prowadził osobę w procesie. Jednak wówczas nie będzie to już proces w rozumieniu Embrace Therapy®, a terapia może nie być krtókoterminowa.

WAŻNE!

Do końca 2024 roku Coachem Terapeutycznym na „starych zasadach” są także osoby, które ukończyły dotychczasową Akademię Embrace Therapy®.

Rekrutacja do Akademii Embrace Therapy® była do tej pory otwarta dla każdego, be względu na wykształecenie, dotychczasową historię osobistą, znajomość z zakresu psychologii. Certyfikacja kończyła się deklaracją osoby do gotowości i odbytej minimalnej ilości praktyk.

Od 2025 roku w Europejskiej Szkole Embrace Therapy® będą obowiązywały nowe zasady rekrutacji, superwizji i certyfikacji.

Opinia zespołu badającego metodę Embrace Therapy®

metodą EEG NeuroBioFeedback

Opinie o Akademii Embrace Therapy®

 

Dagusia jestem ogromnie wdzięczna za Ciebie i za Akademię.

Dzisiaj już wiem, że nie ma przypadków więc nie pojawiłaś się w moim życiu przypadkiem w dodatku w miejscu, w którym nigdy bym się nie spodziewała. Szukałam, szukałam aż znalazłam. 

To od Ciebie dowiedziałam się jak działa umysł, to od Ciebie dowiedziałam się o programach wgranych mi w dzieciństwie, to od Ciebie dowiedziałam się kim jest wewnętrzne dziecko i jak ogromne ma znaczenie. To dzięki Tobie wyszłam z roli ratownika. To Ty byłaś początkiem. To Ty pokazałaś mi drogę, którą chcę dalej kroczyć. 

Kiedy się pojawiłaś uwielbiałam słuchać o czym mówisz. Czułam, że to dla mnie. Nie miałam pojęcia w co wchodzę ale wiedziałam, że tego chcę. Nie umiem powiedzieć czy było ciężko czy trudno czy łatwo. Było inaczej. Choć muszę przyznać, że miałam jakieś opory, że odwlekałam w czasie przerabianie materiału, nie wiedziałam jak się do tego zabrać. Jednak gdzieś w sercu wiedziałam, że to moja ścieżka, że to bilet w jedną stronę, nie ma odwrotu. I popłynęłam. 

Cieszę się z podjętej decyzji, to najlepsze co dla siebie zrobiłam. 

Przeczytałam ostatnio moją intencję napisaną przed rokiem… „to mój prezent dla siebie od siebie” nic się nie zmieniło, zgadzam się z tym zdaniem i dzisiaj. Wiem teraz , że z przyjemnością wrócę do materiałów z Akademii, wiem że już trochę innym okiem na nie spojrzę ale i będzie okazja odkryć nowe, nieznane lądy, te których nie zauważyłam w ciągu całego roku Akademii. 

To była wspaniała podróż. Bez Ciebie byłabym nadal w tamtym miejscu i kręciła się w kółko jak ten chomik w kołowrotku. Dzisiaj jest inaczej, lżej, spokojniej. Dziękuję z całego serca 

Agnieszka Nowak

Cudowna Dagusiu,

dołączam się do podziękowań wszystkich cudownych dziewczyn.

Potwierdzam, że materiał jest tak przygotowany, że miałam uczucie, że płynę. Kolejność zadań jest idealna. Jedno wychodzi z drugiego. Pytania są tak skonstruowane, że docierają do tego co głęboko schowane. A Twój głos w medytacjach jest jak balsam dla duszy. Posty są zawsze w punkt.

Daguś Ja powtarzam to bardzo często i będę powtarzać do końca życie, spotkanie Ciebie na mojej drodze uratowało mi życie.
Wielkie wyrazy wdzięczności.
Dziękuję bardzo dziewczyny za Was, jestem szczęśliwa, że mogłyśmy się poznać poprzez wywiady. Dziękuję za pięknie spędzony czas, i za wasze historie.
Ten rok był cudowny, a jednocześnie bardzo trudny dla mnie. dlatego dziękuję sobie, za to że nie zrezygnowałam, że dotrzymałam złożonej sobie obietnicy, że zostaję do końca. bo to właśnie było dla mnie najtrudniejsze. Strach i poczucie, że się nie nadaję, powodował, że uciekałam. Tym razem zostałam, i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. Już wiem, że to nie jest historia o mnie. Już wiem, by nie podejmować decyzji pochopnie, bo dziś jestem w całkiem innym miejscu.
Mój strach przez relacjami, moje przekonanie, 'że nikt mnie nie lubi. i pewnie teraz zobaczą jaka jestem naprawdę’ bardzo do mnie powraca teraz przed zjazdem. Umysł mnie bardzo sabotuje. Ale już wiem, że to historia nie o mnie. Stawiam się. Będę i bardzo chcę Was wszystkie poznać osobiście.
W moim życiu zawsze dużo marzyłam i na marzeniach się kończyło. Odkąd poznałam Ciebie Daguś, przyszła niesamowita determinacja, i wewnętrzna motywacja.
Co się zmieniło w moim życiu:
1. Mój krok milowy – przejście na pół etatu. Odwaga by o to poprosić. By mieć czas robić to co kocham.
2. Kończę studia podyplomowe – w zakresie który mnie zawsze interesował,
3. Skończyłam Psychobiologię
4. Kończę kurs instruktorski Gimnastyki Słowiańskiej
5. Poprawiły się relacje z rodzicami, z siostrą
inaczej patrzę na świat
6. Zaczynam czuć co znaczy być w koherencji, i jakie są skutki negatywne nie bycia w niej
poczułam moc sprawczą i odpowiedzialność za swoje życie i emocje
determinacja, działanie, małą łyżeczką
podejmowanie wyboru, czy stać w warzywniaku po telewizor

Jest jeszcze sporo do zobaczenia i nie jest mi łatwo, często wraca problem relacji z mężem i dziećmi, sylwetką, jedzeniem, ale już wiem, że zapomniałam…
Jestem w podróży, najpiękniejszej podróży mojego życia.
I jestem szczęśliwa, że w tej podróży jesteście ze mną.
Do zobaczenia

Agnieszka Grzybowska

Czym jeszcze jest metoda

Embrace Therapy®

Embrace Therapy® to inaczej metoda, w której TERAPEUTĄ JEST SAMA INTUICJA.

To także metoda natychmisatowej zmiany perspektyw i uwalniania emocji, poprzez powrót do pamiętania KIM JESTEM. To nie zmiana w obrębie samych emocji, tak, aby zamienić te pozornie „złe” emocje na te „dobre”, ale wyjśćie z ZAPOMNIENIA, które sprawia, że cierpimy.

Embrace z ang. to „objęcie”, co w przypadku tej metody oznacza OBJĘCIE MIŁOŚCIĄ I ŚWIADOMOŚCIĄ, co prowadzi do pełnej Akceptacji, która ma źródło w Świadomości.

Metoda Embrace Therapy® to spotkanie Wewnętrznego Dziecka (podświadomości) z Wewnętrznym Rodzicem (Świadomością „Jestem”).

To innowacyjne i bardzo skuteczne podejście do pracy z Wewnętrznym Dzieckiem, gdyż podczas sesji to właśnie podświadomość DOJRZEWA do świadomości tego Kim Jest. Cała transcendencja odbywa się za zgodą i wolą dziecięcej podświadomości. To Ona stawia się  w różnych swoich odsłonach i w różnych czaso-przestrzeniach do pozornie trudnych sytuacji i emocji. Robi to, bo zaczyna ufać Świadomości i odkrywa przy tym smak bezwarunkowej Miłości. A Miłość ta, choćby przez chwilę i tylko raz  w pełni odczuta, jest tym czego Dziecięcy Podświadomy Umysł będzie chciał więcej.

I tak oto dzięki Embrace Therapy® masz szansę uwolnić trudne emocji od obrazów z przeszłosci, teraźniejszości oraz czarnych scenariuszy pisanych na przyszłość.  Masz szansę przypomnieć sobie Kim Jesteś i ugruntować się w pamiętaniu o TYM. Bo nic z zewnątrz nie da nam takiego poczucia PEŁNI, LEKKOŚCI, SPOKOJU i ZAUFANIA jak pamiętanie o właśnej Mocy.  

NATYCHMIASTOWA AKCEPTACJA

Embrace Therapy® to NATYCHMIASTOWA zmiana percepcji postrzegania tej samej rzeczywistości. To NATYCHMIASTOWE rozpuszczenie emocji, które połączone były z destrukcyjnymi przekonaniami. Tak. Słowo „natychmiastowe”, nie jest tu żadnym nadużyciem. Tak się po prostu dzieje, bo ufam, że już pamiętasz, że w tej metodzie Terapeutą jest sama INTUICJA. ŚWIADOMOŚĆ. MIŁOŚĆ.

UMYSŁ

Embrace Therapy® to połączenie pracy z umysłem i duchowością, objęte świadomością i miłością. To głębokie wejście w psyche. A tak na marginesie słowo psyche z greckiego, znaczy dusza, a nie umysł.

świadomy proces

Embrace Therapy® sprawia, że poprzez akceptację pojawia się ZAUFANIE, a ono pozwala odkryć zakryte i to uzdrowić, czyli objąć świadomością i miłością.

EMOCJE

Embrace Therapy® to metoda, dzięki której poznajesz na własnej skórze czym jesteś w Esencji, w Istocie, a czym jest Umysł. To doświadczenie i połączenie Wiem + Czuję = KLIK!

ROZPOZNANIE

Dzięki metodzie EMBRACE THERAPY® będziesz mieć klarowność w jakie gierki gra umysł, które często towarzyszą pracy z „Wewnętrznym Dzieckiem podświadomości i odkryjesz dlaczego tradycyjne ukochiwanie Wewnętrznego Dziecka nie działa na dłuższą metę. Dowiesz się kim jest „przedszkolanka”, która przebiera się za „rodzica” lub za „bożka” i nauczysz się ich demaskować.

PRACA Z RODEM

Sama poczujesz jak silna lojalność trzyma nas wobec ziemskich rodziców i dowiesz się dlaczego ta podświadoma więź się tworzy. Krok po kroku nauczysz się sobie ufać, by doświadczać bezwarunkowej miłości, czyli wolności od destrukcyjnych programów umysłu. Podczas pracy z Embrace Therapy® ród i jego historie nie będą już miały znaczenia, gdyż przypomnisz sobie, do jakiej prawdziwej rodziny należysz.

Nie będziesz także potrzebowała wracać w rodowe historie i szukać odległych przyczyn cierpienia, bo Twoje obecne doświadczenie jest już tego odbiciem. Potrzebujesz tylko nauczyć się skupić na tym co już JEST.

Nie będzie Ci także potrzebne żadne ustawianie siebie, ani nikogo innego w rodzie, gdyż zobaczysz i poczujesz, że każdy jest odpowiedzialny tylko za siebie. Co więcej, w Embrace Therapy® wychodzisz z ziemskiego rodu, bo wychodzisz z Teatru Życia, i wracasz po odegranej roli do prawdziwego DOMU, w którym nie ma żadnych hierarchii.

Opinie o Embrace Therapy®

 

 • Jest to metoda pracy z umysłem, dzięki której dosłownie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki ( choć wiemy że taka różdżką zawsze każdy jest sam dla siebie) UMYSŁ całkiem transformuje swoją perspektywę percepcji tego co widzi jako rzeczywistość.
  Mam poczucie, że jest to bardzo ważny punkt na osi naszego linearnego czasu
  Innymi słowy bardzo ważny moment dla nas ludzkości i powrotu do uświadomienia sobie KIM jesteś, bo jesteś Bogiem.. Jesteś oceanem w kropli… nieograniczona ludzką istotą!
  Nie mam już oporu aby o tym tak pisać.
  Marzena
 • Embrace Therapy® to spotkanie tego co małe z większym, co ograniczone z nieograniczonym, co zagmatwane, skomplikowane, trudne, niemozliwe z jasnością, klarownością, łatwością, możliwością. To stworzenie przestrzeni, w której dziecięca perspektywa jest łagodnie zamieniona na tą „wyższą” w objęciach bezwarunkowej miłości. To rozpuszczenie iluzji i ugruntowanie w prawdzie.

  Anna

 • Często osoby idące ścieżką rozwoju duchowego dziwią się, że w nieoczekiwanych momentach wybija im jeszcze dawny ból i zranienia. Tu właśnie z pomocą przychodzi Embrace Therapy®, która pozwala zajrzeć w zakamarki podświadomości i stanąć twarzą w twarz z trudnymi emocjami, ale równocześnie w cudowny sposób podłącza je do duchowości i rozpuszcza w jej świetle. Ta metoda to dla mnie prawdziwe odkrycie.

  Justyna D.

 • Embrace Therapy® to najpiękniejsze spotkanie w prawdzie, jakiego kiedykolwiek doświadczyłam.

  To spotkanie, podczas którego rozpuszczają się jedna po drugiej emocje, takie jak złość, poczucie winy, wstyd, żal, smutek czy bezsilność, z którymi tak trudno poradzić sobie w codziennym życiu.

  Embrace Therapy® daje uwolnienie od przekonań, że nie jesteś dość dobry/a

  Uwolnienie od osądów i zrzucania winy na innych

  Embrace Therapy® rozpuszcza to co nierozpuszczone

  Otwiera Serce i Umysł

  Najpiękniejsze dla mnie w tym doświadczeniu jest widzieć i czuć jak zmienia się perspektywa u osoby biorącej udział w sesji, jak pomimo wylanych często łez, przychodzi uwolnienie i spokój w sercu.

  Czuję wówczas ogromną Radość i Wzruszenie

  Iwona

 • Śledziłam Dagmarę najpierw na jej włoskim portalu zanim się z nią skontaktowałam. Pracowałam już od pewnego czasu nad sobą, czytałam wartościowe książki, uczestniczyłam w zajęciach dot. Wewnętrznego Dziecka ale nadal kręciłam się w kółko z pewnymi emocjami. Dodatkowo czułam frustrację związaną z brakiem spełnienia zawodowego i kompletnym chaosem w mojej głowie. To co mówiła Dagmara, rezonowało ze mną w 100%. Przyciągała mnie jej mądrość i doświadczenie. Zdecydowałam się na sesje 1:1 gdyż chciałam wreszcie opowiedzieć moją historię i dać sobie jak najlepszą opiekę, “szytą na miarę”. Nie pomyliłam się w moim wyborze. Dagmara jest wspaniałym Przewodnikiem, który najpierw słucha, następnie tłumaczy a w końcu pokazuje drogę wyjścia. Łączy teorię, niezbędną do zrozumienia umysłu, z praktyką swojej autorskiej metody Embrace, dzięki której zmienia się spojrzenie na największą nawet traumę.  Odpadają iluzje i fałszywe przekonania. Dagmara pomaga wstać na nogi, daje kompas i narzędzia by iść dalej samemu. Rodzi się głęboka wiara w Siebie, we własne siły. Przypominają się zapomniane talenty. Znika strach przed działaniem.
  Jak mogłabym podsumować moją “pracę” z Nią? Pomogła mi przede wszystkim ZROZUMIEĆ kim NIE JESTEM by następnie POCZUĆ KIM JESTEM w mojej Esencji. Zaczęły  pojawiać się pomysły, uwolniła się kreatywność. Wiem, że cokolwiek zaplanuję to będzie słuszne a ograniczyć mogą mnie tylko moje własne przekonania. Ale ja już wiem jak to zmienić.
  Daga Kochana, jestem Ci niezmiernie wdzięczna za Twoją mądrość i miłość i za to, że dzielisz się nimi ze światem

  Anna

 • Embrace Therapy® to fenomen, metoda dla rozpoznania umysłu na wszystkich jego poziomach. Piękne jest to, ze gdy umysł wchodzi w sesję to zawsze zadziewa się transformacja na najgłębszych poziomach świadomości. Embrace Therapy® dociera do zakamarków podświadomości bardzo subtelnie, ale jednocześnie bardzo głeboko. Czasem gdy umysł bardzo oporuje pozornie wydaje się ,że nie dzieje się nic, a potem okazuje się, że własnie w tej pozorności niczego dzieje się bardzo dużo. Nie ma jednego scenariusza dla sesji, nie ma jednej recepty na jej powodzenie lub nie. sesja Embrace Therapy® jest zawsze poza tymi konceptami : dobrze/źle, udana/ nieudana, warta/nie warta etc etc. Jakkolwiek umysł ją oceni , zawsze

  Embrace Therapy® to spotkanie tego co małe z większym, co ograniczone z nieograniczonym, co zagmatwane, skomplikowane, trudne, niemozliwe z jasnością, klarownością, łatwością, możliwością. To stworzenie przestrzeni, w której dziecięca perspektywa jest łagodnie zamieniona na tą „wyższą” w objęciach bezwarunkowej miłości. To rozpuszczenie iluzji i ugruntowanie w prawdzie.

  A będzie to tylko historia, która także wyłoni się w najdoskonalszym dla procesu momencie. Embrace Therapy® to przestrzeń w której dzieje się to, co niejednokrotnie umysł nazywa magią. Prowadząc sesje czasem spotykam się z dużym oporem klientów, jednak właśnie wtedy umysł niejednokrotnie spotyka się ze sobą w prawdzie. Dziękuję za piękną metodę. z nieustanną wdzięcznością kochanie.

  Justyna J.

 • Dzięki Twoim sesjom 1:1 udało mi się odkryć ogrom blokad w moim życiu a dzięki temu zaczynam fruwać na skrzydłach Boga. Czuję inaczej, widzę inaczej, tak jakbym miała założone wielkie okulary poszerzonej świadomości, w których widzę świat w całkiem innych barwach.. w barwach Miłości, Obfitości Zdrowia i Radości..
  To dzięki Tobie i Twoim warsztatom oraz spotkaniu 1 :1 oraz Twojej metodzie Embrace Therapy stałam się w końcu w 100 % dojrzałą i odpowiedzialną, dorosłą kobietą a nie tylko rozkapryszonym bo nieakceptowanym dzieckiem.
  To co zrobiłaś dla mnie oraz to co robisz dla innych jest ogromnym darem dla Świata.
  Bardzo Ci za to dziękuję. Dziękuję również, że odkryłam pasję w sobie, znalazłam cele których do tej pory nigdy nie widziałam.. Odnalazłam Siebie i już teraz wiem i czuję całą sobą.. że Jestem Bogiem…
  DZIĘKUJĘ”.

  Marta

 • Pragnę z serca podziękować dla Dagmara Szymańska za piękną metodę Embrace Therapy.
  O metodzie poraz pierwszy usłyszałam w 2019 roku, jednak wówczas nie byłam gotowa i próbowałam innych sposobów powrotu do Boskiego wewnętrznego domu”.
  Narastający wewnętrzny chaos i dysharmonia sprawiły, że w grudniu 2022 zdecydowałam się na 8 x sesji on line 1:1.
  Już po pierwszej sesji metodą ET odczułam namacalny ,,dotyk  Boskiej Miłości,  utulenia i bezpieczeństwa”. Metoda ta bardzo jasno pomogła mi w rozpoznaniu i przypomnieniu Kim Jestem w Istocie. W jasny i wnikliwy sposób roz-poznałam dzięki ET kiedy nawigowałam z programów podświadomości oraz otrzymałam jasne instrukcje jak wrócić do Pełni Boskiego JESTEM.
  Pięknym akcentem tej metody jest zapewnienie Cię, że bez względu ile razy się zatracisz w zapomnieniu Kim Jesteś, w każdym momencie możesz wrócić w ramiona Boskości którą JESTEŚ  Twój ukochany Boski Rodzic  nieustannie spoczywa w obecności JESTEM i jest dla Ciebie zawsze… 
  Metoda ET jest:
  * Boską Reanimacją,
  * Boską Iskrą wybudzającą ze SNU ZAPOMNIENIA,
  * Boskim pierwiastkiem przywracającym Cię do Życia.
  ,,Skutkiem ubocznym” Embrace Therapy jest zmiana postrzegania życia do tego stopnia, że obcowanie z codziennością jest Czystą Radością :-)))  Bez względu na sytuację i bieg wydarzeń w Twoim życiu będziesz coraz częściej w pamiętaniu Kim Jesteś, gdyż Moc działania tej metody ,,nie pozwoli” Ci zapomnieć.
  Polecam tą Metodę każdemu kto ma w Sobie gotowość i odwagę ujrzenia KIM JEST W ISTOCIE.
  Ponoć nie boimy się ciemności lecz ŚWIATŁOŚCI KTÓRĄ JESTEŚMY 
  Dagmara jest piękną Boską Istotą, która w sposób subtelny, pełen miłości, spokoju, akceptacji i cierpliwości pomoże Ci wrócić do domu/ Boskości w Tobie.
  Iwona S.
 • Jest to piękna technika obejmowania świadomością przyczyny i podłoża brakującego w nas elementu. Bez ograniczeń poddałam się procesowi i widzę realne zmiany w jakości mojego życia. Z trzęsącego się kłębka nerwów stałam się zrelaksowaną, wspaniałą Sobą. I to jest cudowne. Wzrosła moja uważność . Zdobyłam wiedzę, instrukcję samoobsługi. Wyłapuję gierki, którymi wciąż zagrywa niestrudzony Umysł. I nauczyłam się nieidentyfikowalna z nim. Teraz to wydaje się takie proste!

  Magda

O autorce Embrace Therapy®

 

Nazywam się DAGMARA SZYMAŃSKA.   

 

Od 14 lat jako certyfikowany Master Coach, zajmuję się rozwojem osobistym i duchowym. Zafascynowana ludzką psychiką, w przyszłym roku bronię dyplomu Psychologa ze specjalnośicą Neuropsychologa. Równolegle jestem w trakcie podyplomowego kursu przygotowującego mnie do zawodu Psychoonkologa.

W 2017 roku otrzymałam przywilej stworzenia metody Embrace Therapy®, która połączyła podeście do coachingu i terapii, spinając obie te naukowe drogi z duchową transcendencją świadomości JESTEM. Dzięki czemu nie tylko umysł wraz z emocjami, ale i sfera czucia zmieniają percepcję problemu, traumy czy po prostu dyskofortu życiowego człowieka.

Z wykształcenia jestem także ekonomistką z 13 letnim stażem pracy w korporacjach farmaceutycznych w Polsce i we Włoszech na stanowiskach od Przedstawiciela Medycznego po Dyrektora Sprzedaży i Coacha w jednym z Banków Komórek Macierzystych.

W 2019 roku założyłam Akademię Embrace Therapy®, która w 2025 roku rozpocznie nową działalność pod szyledem Europejskiej Szkoły Embrace Therapy®, w której przygotowuję przyszłych Coachów Terapeutycznych metody.

Prowadzę także prywatną grupę w Rocznym Cotygodniowym Coachingu Rozwojowym, dla chcących poszerzać samoświadomość.

Metoda Embrace Therapy® została przebadana narzędziem NeuroBioFeedbacku w 2022 roku z ogromnym sukcesem.

Zwykle prowadzę osoby w jakimś trudniejszym etapie ich życia.

Specjalizuję się głównie w OBSZARZE szeroko pojętych RELACJI, a przede wszystkim w relacji z Wewnętrznym Dzieckiem podświadomości i samym poszerzaniem świadomości JA JESTEM.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu osobistemu, zawodowem i duchowemu, prowadzę holistycznie i wielowymiarowo. Na sesjach indywidualnych pracuję  metodą Embrace Therapy®, która totalnie odwraca patrzenie na problem i uwalniania od trudnych emocji. 

Ale przede wszystkim moja pomoc sprowadza się do przypomnienia sobie KIM JESTEŚMY w Istocie. Do relacji ze sobą. Do przypomnienia sobie, że jesteśmy MIŁOŚCIĄ, którą sobie przypominamy dzięki rozwijaniu i wsparciu naszej wewnętrznej MĄDROŚCI – Świadomości.

Zanim zbudowałam szczęśliwy związek z Diego i stałam się szczęśliwą żoną i mamą, położyłam wiele relecji. 

Mam na swoim koncie rozwód, wiem co to żebranie o miłość, uzależnienie od używek i udawanie „silnej kobiety”, żeby tylko nie pokazać światu jak bardzo cierpię z powodu niskiego poczucia wartości i poczucia wewnętrznej pustki i samotności.

Wychowałam się w domu alkoholowym, w dzieciństwie przeżyłam rozwód rodziców.

„Co nie co” wiem o życiu, dlatego dziś nie tylko jako Uniwersytecki Teoretyk, ale przede wszystkim jako Życiowy Praktyk pomagam Kobietom podobnym do mnie wrócić do swojej MOCY i stać się Świadome i Szczęśliwe.

„Prawda nie boli. Boli odpadanie iluzji.” –  Dagmara Szymańska