Europejska Szkoła

Embrace Therapy®

CZAS TRWANIA SZKOŁY

Czas trwania ESET® to dwa lata akademicke, składające się z  4-dniowych zjazdów na żywo.

Program Szkoły składa się z 670 godzin zegarowych

  • 360 h zegarowych kształcenia teoretycznego oraz umiejętności i metod praktycznych
  • 150 h pracy własnej
  • 60 h superwizji z Superwizorem
  • 100 h własnego doświadczenia terapeutycznego

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ CO DRUGI MIEISĄC (CZWARTEK-NIEDZIELA) W KRAKOWIE

Zajęcia w Europejskiej Szkole Embrace Therapy® odbywają się co dwa miesiące w miesiącach: wrzesień, listopad, styczeń, marzec, maj i każdorazowo trwają 4 dni od czwartku do niedzieli. 

Czas na przerwy między zajęciami jest czasem przeznaczonym na własne procesy, superwizję oraz na praktykę

DLA KOGO JEST OFERTA

Oferta Szkoły zadedykowana jest dla:

PSYCHOLOGÓW

COACHÓW

PSYCHOTERAPEUTÓW

KONSULTANTÓW PSYCHOBIOLOGII i TOTALNEJ BIOLOGII

OSOBY PROWADZĄCE USTAWIENIA SYSTMOWE HELLINGERA

PSYCHODIETETYKÓW

NAUCZYCIELI JOGI

NAUCZYCIELI AJURWEDY

NATUROPATÓW

LAKARZY MEDYCYNY 

czyli dla PRAKTYKÓW ROZWOJU OSOBISTEGO I DUCHOWEGO.

Szkoła nie kładzie nacisku na wykształcenie z dziedzin pokrewnych psychologii jako warunek konieczny, gdyż często kierunek ukończonych studiów w wieku 25 lat, jest rozbieżny z prawdziwymi zainteresowaniami kandydata. Jednak ważne jest, aby kandydat miał ukończone studia wyższe w stopniu magistra i był praktykiem w pracy z drugim człowiekiem.

REKRUTACJA

Rekrutacja jest procesem płatnym i dwuetapowym.

Opłata rekrutacyjna wynosi 150 zł i jest bezzwrotna niezależnie od wyniku rekrutacji.

O więcej szczegółów zapytaj na kontakt@dagmaraszymanska.pl

Aktualnie rekrutacja na rok 2024 jest zamknięta. 

Nowy nabór ruszy w 2025 roku.

Do tej pory ESET® funkcjonowała pod nazwą „Akademia Embrace Therapy®”, jednak ze względu na zmianę formy Szkoły na stacjonarną, zmianę procedur rekrutacji, egzaminu i certyfikacji, należy podkreślić, iż umiejętności i kompetencje zdobyte w Akademii, a w ESET® nie są tożsame z kompetencjami zdobytymi w 2 letniej Europejskiej Szkole Embrace Therapy®. Dlatgo też przy nazwiskach licencjonowanych i certyfikowanych absolwentów Akademii ET® znajduje się adnotacja o trybie ukończonego kursu.  

*PROGRAM EUROPEJSKIEJ SZKOŁY  EMBRACE THERAPY®

PIERWSZY ROK

I. Zjazd 

1. Wstęp, organizacja roku, zasady uczestnictwa , warunki zaliczenia

2. Warsztat integracyjny 

3. Wprowadzenie do umysłu

4. Wprowadzenie do duchowości 

5. Wprowadzenie do Terapii Objęcia Wewnętrznego Dziecka:

– czym jest terapia i jej rodzaje

– Wewnętrzne Dziecko 

– Ziemscy Rodzice

– Boski Rodzic 

– „Przdszkolanka”

– Geneza ET®

II. Zjazd

1. Role i maski, czyli jakie role gram w Teatrze Życia

2. Ćwiczenia + praktyka

3. Praca z przekonaniami 

4. Ćwiczenia + praktyka 

5. Wydobywanie wartości

6. Ćwiczenia + praktyka

7. Etapy Embrace Therapy®

8. Ćwiczenia + praktyka 

III. Zjazd 

1. Koncept Spirali Dynamicznych 

2. Test Świadomości (kwestionariusz Tada Jamesa Coaching Values Inventory)

3. Omówienie wyników + praktyka 

4. Sesje Embrace Therapy® 

5. Ćwiczenia + praktyka 

IV. Zjazd

1. Etyka Terapeuty ET®

2. Zaburzenia osobowości wg DSM-V i ICD-10/11

3. Wywiad i „kanapka emocjonlna”

4. Ćwiczenia + praktyka 

5. Wizualizacja i schematy podświadomosci, czyli praca z Wielkim Obrazem w ET®

6. Proces grupowy, czyli Embrejsownik i jego zastosowanie vs. proces 1:1

7. Sesje ET®

8. Ćwiczenia + praktyka

V. Zjazd

1. Problematyka zaburzeń lękowych (nerwic)

2. Zaburzenia somatyczne 

3. Zaburzenia przeżywania 

4. Zaburzenia zachowania

5. Podstawy Totalnej Biologii 

6. Omówienie wybranych chorób i ich konfliktów 

7. Sesje ET®

8. Ćwiczenia + praktyka 

DRUGI ROK

VI. Zjazd 

1. Kontrakt z klientem

2. Pojedyncza sesja vs Proces 

3. Sesje ET®

4. Ćwiczenia + praktyka 

5. 24 obszary do pracy z klientami 

6. Ćwiczenia + praktyka 

7. Kobiecość & Męskość

8. Role i maski w energiach Kobiecej i Męskiej 

9. Ćwiczenia + praktyka 

VII. Zjazd

1. Obfitość jako pełnia egzystencjalna 

2. Obfitość finansowa 

3. Ćwiczenia + praktyka 

4. Obfitość pracy i pasji 

5. Sesje ET®

6. Ćwiczenia + praktyka 

VIII. Zjazd 

1. Gabinet wirtualny 

2. Skuteczny biznes online 

3. Sprzedaż & Neuromarketing  

4. Podstawy copywritingu 

5. Neurolingwistyka 

6. Projekt oferty (sesje, kursy)

7. Ćwiczenia

7. Sesje ET®

8. Ćwiczenia + Praktyka 

IX. Zjazd 

1. Podsumowanie superwizji, wnioski z pracy  

1. Egzamin końcowy ustny , poprowadzona sesja ET® przed Komisją i obrona pracy zaliczeniowej (Case Study)

X. Zjazd

1. Certyfikacja i uroczyste zakończenie 

*Program jest wstępnym szkicem, który aktualnie jest w trakcie przygotowań i może ulec modyfikacji