Terapeutka Embrace

Kasia Przetak

Nazywam się Kasia Przetak

Kim Jestem?
Po prostu Ja Jestem.

Czy musimy się nazywać, opisywać, wymieniać nasze tytuły, dyplomy, certyfikaty?

Tym na pewno – nie jesteśmy. To kim jesteśmy to historia, którą sobie opowiadamy o sobie samych i w nią wierzymy.  Jestem więc miłością, obfitością, doskonałością, bo stworzył mnie doskonały, kochający Bóg. Tworzę moją historię każdego dnia, pracując nad sobą, szukając radości i szczęścia w sobie, będąc wdzięczną za wszystko w moim życiu.

Terapia Embrace®

A jaka jest Twoja historia?
Stwórz ją! Uwierz w nią! Żyj nią!
Jesteś gotowa/y na zmianę Twojej historii,
zmianę Twojej rzeczywistości, Nową Perspektywę, Nowe Życie, Nowego/ Nową Siebie
→Embrace Therapy® jest dla Ciebie! Jestem tu dla Ciebie.
Zapraszam. Kasia Przetak

Jak zapisać się na TERAPIĘ EMBRACE®

Krok 1

Umów termin spotkania

Jeżeli jesteś gotowy na sesję EMBRACE® to zapraszam do kontaktu, aby ustalić termin spotkania. 

Napisz do mnie

katarzyna.cooney@gmail.com

Umów się na Calendly

Krok 2

Zapłać za sesję

Poniżej znajduje się link do strony, na której możesz zakupić sesję Embrace®.

  • Możesz zakupić pojedynczą sesję,
  • lub zakupić pakiet sesji czyli wielokrotność 7 sesji. Przy zakupie 7 sesji – jedna sesję gratis czyli dostaniesz 8 sesji.

Po zakupieniu sesji prześlij na mój e-mail  katarzyna.cooney@gmail.com potwierdzenie zapłaty.

Krok 3

Przyjdź na sesję

W zależności od tego, jak się umówiłeś na sesje:

  • dostaniesz link do sesji na ZOOMIE,
  • zaproszenie do pokoju na messengera lub na skype,
  • lub adres gabinetu, jeżeli jest to spotkanie osobiste.

Teraz wystarczy pojawić się na spotkaniu i zrobić krok ku zmianie.

My name’s Kasia Przetak

Who am I? I am.
Do we have to name it, describe it, mention our diplomas, certificates?

We are not those – that is for sure.

Who we are it is a story that we tell ourselves about ourselves and believe in it. I am a seeker of the truth, discoverer of myself, life observer, explorer of the Universe. I create my story by choices I make, growing with myself and appreciating everyday life.

 Embrace Therapy ®

What is your story?
Create it! Believe it! Live it!
Are you ready to change your life, your reality and get new perspective, new life, new yourself?
If Yes – The Embrace Therapy is for you.
I am here for you.

Kasia Przetak

”Be the change you want to see in the world”.

M.Gandhi

How to sign up for
the EMBRACE THERAPY® session

Step 1

Make an appointment

If you are ready for the EMBRACE® session, please contact me to arrange an appointment.

Write me an email:

katarzyna.cooney@gmail.com

Make an appointment through: Calendly

Step 2

Pay for the session

Below you can find a link to a page where you can purchase an Embrace® session.

  • You can purchase a single session,
  • purchase a multiple of 7 sessions (when you buy 7 sessions – one session is free, i.e. you will get 8 sessions).

Please send a payment confirmation to my email katarzyna.cooney@gmail.com once you buy the session .

Step 2

Come to the session

Depending on how you arranged the sessions:

  • you will get a link to the session on ZOOM or Skype
  • if it’s a personal appointment you will receive the office address.

 

Terapia Embrace Therapy®

Umów się na sesję

Jeśli jesteś gotowy na zmianę i czujesz, że jestem odpowiednią osobą,
aby towarzyszyć Ci w Twoim procesie rozwojowym,
zapraszam Cię, umów się na rozmowę.
Umów się ze mną na spotkanie.